Splitsing

Wanneer de aandeelhouders in een onderneming niet langer dezelfde toekomstvisie hebben voor het bedrijf, kan dit een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de onderneming. Soms is er geen andere oplossing dan uit elkaar te gaan.

Dat kan bijvoorbeeld doordat de ene aandeelhouder de andere uitkoopt, maar ook kan de onderneming worden gesplitst. Dit laatste kan uiteraard alleen maar wanneer de onderneming zich daarvoor leent.

Er kunnen ook andere redenen zijn om over te gaan tot splitsing van een bedrijf. Denk daarbij onder andere aan een situatie waarbij een bedrijf gaandeweg steeds meer activiteiten is gaan ontwikkelen. Er kan dan een moment komen dat het praktischer is de activiteiten te splitsen en daardoor ook de risico’s te spreiden.

Wat de achterliggende redenen ook zijn, zowel bij overname van het bedrijf door één van de aandeelhouders als bij splitsing van de onderneming, moeten de afspraken goed worden vastgelegd, zeker in situaties waarbij er onenigheid is tussen twee aandeelhouders.