Rechtsvormen

Bij het opstarten van een onderneming, moeten veel keuzes worden gemaakt, onder andere voor de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven gaat worden. 

Bij deze keuze spelen kostenoverwegingen een belangrijke rol. Zo kan de keuze voor een bepaalde rechtsvorm fiscale voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de vorm van startersregelingen. De meest voorkomende rechtsvormen zijn:  de eenmanszaak, de VOF, de maatschap, de coöperatie en de besloten vennootschap.

Het antwoord op de vraag wat de juiste rechtsvorm voor uw onderneming is, kan in de loop van de tijd veranderen. Uw onderneming verandert, maar ook uw persoonlijke omstandigheden kunnen wijzigen. Wij adviseren onze klanten dan ook om regelmatig te laten beoordelen of de rechtsvorm van hun onderneming nog steeds de meest geschikte is. Als de onderneming in de loop van de tijd sterk is gegroeid, wordt het bijvoorbeeld misschien tijd om over te gaan van een eenmanszaak of Vof naar een BV. Maar ook andere veranderingen kunnen aanleiding zijn de rechtsvorm van een onderneming te wijzigen.

Samen met uw accountant en indien nodig een fiscalist kijken wij naar de voors en tegens van het omzetten van de rechtsvorm van uw onderneming. Wij kijken hierbij verder dan de mogelijke fiscale voordelen van de omzetting, maar inventariseren meteen de consequenties van een omzetting van de rechtsvorm voor uw bestaande contracten. Indien nodig treden wij in overleg met uw contractspartners om te bekijken of uw bestaande contracten kunnen worden overgezet naar de nieuwe rechtsvorm.