Fusie en overname

Een succesvolle ondernemer ziet overal kansen. Zo kan je als ondernemer zomaar bedenken dat de onderneming van een concullega heel goed zou passen bij je eigen onderneming. Bijvoorbeeld omdat deze aanverwante diensten en producten levert, of omdat deze zich op dezelfde markt begeeft en je graag het marktaandeel van de eigen onderneming wilt vergroten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om hieraan vorm te geven. Fuseren is één van die mogelijkheden. De twee ondernemingen worden dan samengevoegd tot één bedrijf. Overname, waarbij het ene bedrijf wordt overgenomen door het andere bedrijf, is een andere mogelijkheid. 

Voordat u besluit te gaan fuseren  of een ander bedrijf over te nemen, is het verstandig eerst een due  dilligence onderzoek uit te laten voeren. Dit houdt in dat onderzoek wordt gedaan bij de beoogde fusie of overname partij om een goed beeld te krijgen van de onderneming en of er geen lijken in de kast zitten. Een goed beeld van het over te nemen bedrijf of de mogelijke fusiepartner, is van groot belang om te bepalen of de beoogde samenvoeging een goed idee is en zo ja, wat de waarde is van de over te nemen onderneming.

Als de uitkomst van het due dilligence onderzoek gunstig is, begint het pas echt: Welke prijs moet betaald worden, op welke wijze komt de overname of fusie tot stand en, niet onbelangrijk, wat gebeurt er met het personeel.

Een overname of fusie is ingewikkeld. Om een goede inschatting te kunnen maken van de kansen en risico’s is goed juridisch advies onontbeerlijk. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u hierover te adviseren en eventueel een due dilligence onderzoek uit te voeren.  Mocht het tot een overname of fusie komen, dan stellen wij de overeenkomsten op om dit in goede banen te leiden. Zodat u met een gerust hart de kansen kunt grijpen, waar en wanneer u deze ziet.