Contracten

Het vroegtijdig inschakelen van een advocaat in ondernemingsrechtelijke contracten, is zo’n beetje het beste advies dat we ondernemers kunnen geven.

Met in de regel vrij weinig tijd en kosten kunnen veel voetangels en klemmen voor de toekomst voorkomen worden. Zeker bij relatief omvangrijke zaken zoals bijvoorbeeld  de aanschaf van dure machines, het sluiten van langlopende samenwerkingsovereenkomsten, licenties e.d. is het raadzaam de contracten te laten nazien. Arslan Ter Wee Advocaten stelt zowel dit soort contracten op als dat ze reeds opgestelde contracten naziet.