Algemene – en leveringsvoorwaarden

Ondernemers maken meestal gebruik van algemene voorwaarden. Hierin worden zaken geregeld zoals garantietermijnen, uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud, een annuleringsregeling, en bijvoorbeeld welke recht van toepassing is op de overeenkomst.

Allemaal belangrijke zaken die goed moeten worden vastgelegd om problemen te voorkomen. Goede algemene voorwaarden zijn dan ook van levensbelang voor uw onderneming.

Helaas blijkt in de praktijk steeds weer dat ondernemers geen of onvoldoende oog hebben voor het belang van goede algemene voorwaarden. Ze gebruiken al sinds jaar en dag dezelfde voorwaarden, terwijl de wet en regelgeving allang op veel belangrijke punten is gewijzigd. Of erger nog, ze hebben geen algemene leveringsvoorwaarden die speciaal voor hen zijn opgesteld, maar hebben deze van het internet geplukt, of van een concullega overgenomen. Met de problemen die daardoor ontstaan moeten ze dan uiteindelijk toch aankloppen bij een advocaat. Hoge kosten en veel kopzorgen zijn hiervan het gevolg.

Voorkom dus problemen en laat goede algemene voorwaarden opstellen, toegesneden op uw onderneming en uw wensen. Wij kunnen u adviseren bij het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden. Daarnaast kunnen wij u adviseren om die algemene voorwaarden op de juiste wijze te gebruiken. Want zelfs de beste algemene voorwaarden zijn niets waard, als ze niet op de juiste wijze worden gebruikt.