Aandeelhoudersovereenkomst

Wanneer ondernemers besluiten samen te gaan ondernemen, doen zij dat omdat zij allebei kansen zien om van de onderneming een succes te maken. Over de risico’s van de gezamenlijke onderneming denken zij liever niet al te diep na, en al helemaal niet over de mogelijkheid dat er ooit een conflict zou kunnen ontstaan tussen de partners. Toch is het aloude motto ‘bezint eer ge begint’ ook bij de start van een gezamenlijke onderneming van toepassing. Wees enthousiast over de mogelijkheden van uw bedrijf, maar leg meteen ook een stevig fundament in de vorm van een goede aandeelhoudersovereenkomst, die voorziet in de oplossing van mogelijke problemen, voor ze de kop opsteken. In een aandeelhoudersovereenkomst kunt u de afspraken met uw zakenpartner vast leggen. Niet alleen over de wijze waarop de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de onderneming worden verdeeld, maar ook over hoe er omgegaan wordt met tegenslag. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als één van u arbeidsongeschikt raakt? Of hoe neemt u afscheid van elkaar, wanneer er in de toekomst toch een conflict zou ontstaan. Het is goed om hierover vooraf afspraken te maken én vast te leggen, en niet te wachten tot het moment dat een dergelijk probleem zich voordoet. De start van een onderneming is hiervoor het uitgelezen moment. En maak dan geen gebruik van een standaardovereenkomst. Uw onderneming is immers uniek, en daarbij past een aandeelhoudersovereenkomst op maat. Wij adviseren u graag over een aandeelhoudersovereenkomst, en alle andere zaken waarmee u als startende ondernemer te maken krijgt. Bel dus gerust voor een afspraak, wij maken graag tijd voor u.