Intellectuele of industriële eigendomsrechten

Intellectuele of industriële eigendomsrechten, zoals het recht van handelsraam, merk, model, octrooi en auteursrecht, zijn ontastbare, maar zeer waardevolle onderdelen van een onderneming. Deze rechten kennen allen hun eigen specifieke regelgeving. Daardoor is het creëren, beschermen en handhaven van deze rechten voor de meeste  ondernemers vaak een lastige zaak. Wij hebben specialisten die u daarbij kunnen helpen.

Waar helpt uw intellectueel eigendomsrecht advocaat u bij

De intellectueel eigendomsrecht advocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

  • het onderzoek naar oudere merken en/of handelsnaamrechten;
  • het kiezen van beschermingsconstructies voor uw intellectuele eigendom;
  • het nemen van passende maatregelen ter bescherming van uw auteurs- en/of merkenrecht tegen inbreuken;
  • het verkrijgen van een daarbij passende schadevergoeding;
  • enz.

 Een goede handelsnaam is essentieel voor de positie op de markt van de onderneming. In de digitale tijd kan daarbij ook gedacht worden aan de domeinnaam, die als handelsnaam beschermd kan worden. Ook een goede merknaam voor de waren en diensten van de onderneming is van essentieel belang voor de concurrentiepositie van de onderneming. Wij raden ondernemers daarom aan om voorafgaande aan het gebruik van een handelsnaam of merknaam, zich door ons te laten adviseren. Wij maken dan eerst een inschatting van de mogelijkheden om bescherming te krijgen van de naam.

Afspraken goed vastleggen is altijd belangrijk en dit geldt natuurlijk ook voor intellectuele eigendomsrechten. Wij begeleiden ondernemers bij aan het opstellen en beoordelen van overeenkomsten over het eigendom of gebruik van een handelsraam, merk, model, octrooi en auteursrecht, zoals in geval van licentievestrekking, samenwerking, afname- en leveringsvoorwaarden, opdracht of agentuur.

Uiteraard staan wij de ondernemer ook bij als het gaat om het handhaven van de intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld als het gaat om geschillen met een (voormalige) compagnon, leverancier of afnemer, maar ook als het gaat om concurrenten. Ook als een procedure onvermijdelijk is, bent u bij ons aan het juiste adres.

Dus ook op het terrein van Intellectuele eigendomsrechten hebben onze advocaten ruime ervaring, kennis en kunde. De ondernemer wordt daarmee op snelle en adequate wijze bijgestaan.