Incasso, beslag en executie

Elke ondernemer krijgt er mee te maken: debiteuren die niet betalen. Geen onderneming kan het zich veroorloven dat te veel debiteuren onbetaald blijven. Het begint met een goed debiteurenbeleid. Maar een goed debiteurenbeleid is niet altijd voldoende. Soms zijn andere, hardere maatregelen noodzakelijk en is zelfs de gang naar de rechter nodig. In het uiterste geval zal het faillissement van de debiteur moeten worden aangevraagd. 

Wij kunnen u tijdens het gehele proces bijstaan, van advisering over debiteurenbeleid tot het voeren van procedures en het incasseren nadat een vonnis is verkregen, met alles wat daar tussen inzit, en van eenvoudige incasso’s tot juridisch complexe vorderingen. Ook behartigen wij uw belangen bij de curator indien de debiteur onverhoopt failliet gaat.