Samenwerkingsovereenkomst / joint-ventureovereenkomst

Als verschillende partijen besluiten om samen te werken, ongeacht in welke vorm, dan is het belangrijk dat de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt goed worden vastgelegd. 

De partijen bij de samenwerking hebben ieder een eigen verwachting bij de samenwerking en waar deze precies betrekking op heeft. In veel gevallen zullen die (vrijwel) gelijk zijn, maar na verloop van tijd, kunnen de verwachtingen bijgesteld worden. Dan is het goed om terug te vallen op de vastgelegde afspraken. In een samenwerkingsovereenkomst zal moeten worden vastgelegd op welke wijze de samenwerking eindigt. Daarmee kunnen problemen worden voorkomen als er onverhoopt verschil van inzicht of verwachtingen tussen partijen ontstaat.

Hiermee vergelijkbaar is de overeenkomst tussen vennoten in een vennootschap onder firma (VOF).