Koopovereenkomst aandelen/activa

Tijdens of na het due diligence onderzoek vinden de verdere onderhandelingen plaats over de koopovereenkomst. Dit is vaak een uitgebreid document met veel bijlagen.

In de koopovereenkomst zelf wordt onder andere opgenomen:

  • de koopprijs en de wijze waarop deze wordt bepaald en betaald, ineens of (deels) via een verkoperslening;
  • eventuele opschortende voorwaarden, zoals de SER-meldingen en goedkeuring van de mededingingsautoriteiten;
  • de de hoogte en beperking van, aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen;
  • non-concurrentie, geheimhouding en een geschillenregeling.

Koopovereenkomst activa en koopovereenkomst aandelen verschillen

De koopovereenkomst aandelen en de koopovereenkomst activa lijken veel op elkaar, maar er zijn belangrijke verschillen. Bij de koop van aandelen wordt de vennootschap gekocht met alle lusten en lasten; ook die uit het verleden. Het verleden wordt als het ware mee gekocht. Bij de koop van activa wordt slechts een gedeelte van de vennootschap gekocht, vaak bedrijfsmiddelen en activiteiten. Meestal gaan er geen schulden mee over.