Intentieovereenkomsten

Na de eerste verkenningen wordt bij een fusie of overname vaak een intentieovereenkomst gesloten. In die overeenkomst zetten de partijen de uitgangspunten van de voorgenomen overname uiteen.

Denk daarbij aan exclusiviteit in de onderhandeling, wat er gekocht gaat worden (aandelen of activa), de koopprijs, hoe die tot stand moet komen, de waardering van de onderneming of de verschillende onderdelen daarvan, en wat het verdere tijdsverloop zal zijn. Deze overeenkomst bevat meestal geen bindende afspraken, tenzij dat uitdrukkelijk wordt opgenomen.