Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)

Een fusie of overname start met de eerste verkenningen, waarbij partijen bespreken of een fusie of overname tot de mogelijkheden behoort.

Dit soort gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter; het is niet gewenst dat deze in de markt bekend worden. Ook vindt er uitwisseling plaats van bedrijfsgevoelige informatie, die niet openbaar mag worden.

Om deze redenen wordt er voorafgaand aan de gesprekken en de uitwisseling van bedrijfsgevoelige informatie een geheimhoudingsovereenkomst opgesteld en getekend. Partijen spreken af dat niets over de gesprekken en geen bedrijfsgevoelige informatie openbaar mag worden.

Op schending van deze afspreken staat dan vaak een forse geldboete. Deze geheimhoudingsovereenkomst behoudt haar werking als partijen na de eerste verkenningen de intentie uitspreken om de onderhandelingen over een fusie of overname te starten.