Financiering en zekerheden

Elke onderneming krijgt er mee te maken: de financiering van zijn activiteiten of investeringen in een nieuwe machine of voor een project. Daarbij kan gedacht worden aan starterskredieten, rekening-courantfinanciering, verkoperslening, projectfinanciering, overbruggingskredieten.

Financieringen worden vaak door banken verstrekt, maar komen ook in de vorm van een geldlening van een familielid, of van een investeringsfonds. Tegenwoordig komt ook crowdfunding steeds meer voor.

Financiers willen tegenover de financiering wel zekerheid voor de terugbetaling. Als financiering is dat ook belangrijk. Financiering van een onderneming brengt immers risico’s met zich. Zekerheden worden vooral verstrekt in de vorm van hypotheekrechten, pandrechten en borgstellingen, vaak van de bestuurders in privé. Die zekerheden kunnen diep ingrijpen op de onderneming en de bestuurders in persoon, zodat het goed is om te weten wat de gevolgen zijn van de verschillende vormen van financiering zijn.