Due diligence onderzoek

Na het sluiten van de intentieovereenkomst vindt een due diligence onderzoek plaats. De koper onderzoekt dan de financiële en juridische stand van de onderneming of activa die hij voornemens is te kopen. 

Denk daarbij aan administratie, belangrijkste klanten, projecten, belangrijke overeenkomsten, personeel, crediteuren/debiteuren, fiscaliteit. Uit dit onderzoek kunnen de kracht, maar ook de risico’s en zwakheden van de over te nemen onderneming blijken. Dit kan leiden tot aanpassing van de koopprijs, het opnemen van bijzondere garanties of vrijwaringen en in het meest extreme geval tot het afzien van een koop.

Het onderzoek vindt meestal plaats in samenwerking met accountants en fiscalisten. Afhankelijk van de omvang van de te kopen onderneming of activa duurt een due diligence onderzoek enkele dagen tot enkele weken.