Aandeelhoudersovereenkomst uitleg

Als een onderneming meerdere aandeelhouders heeft, kan het nodig zijn dat afspraken tussen de aandeelhouders nauwkeurig worden vastgelegd. Dat kan ook in de statuten, maar een aandeelhoudersovereenkomst geeft meer flexibiliteit en is makkelijker aan te passen.  Met een aandeelhoudersovereenkomst kunnen allerlei problemen, die kunnen ontstaan in de verhouding op voorhand worden geregeld. Bijvoorbeeld, wat te doen bij een 50/50 verhouding en de aandeelhouders verschillen van mening over een te nemen besluit en hoe om te gaan met de belangen van (kleine) minderheidsaandeelhouders. Verder bevat een aandeelhoudersovereenkomst onder andere:
  • afspraken voor welke besluiten het bestuur van de vennootschap goedkeuring nodig heeft van de aandeelhouders;
  • welke besluiten een versterkte meerderheid nodig hebben;
  • het dividendbeleid;
  • hoe om te gaan met de verkoop van aandelen aan derden (tag along, drag along);
  • gedwongen aanbieding van aandelen aan de andere aandeelhouders;.
  • non-concurrentie, geheimhouding en geschillenregeling.
Regelmatig wordt in samenhang met een aandeelhoudersovereenkomst nog een directiereglement opgesteld, waarin de verplichtingen van het bestuur tegenover de vennootschap en de aandeelhouders, zoals goedkeuring voor besluiten, worden vastgelegd.