M&A recht / Fusies en overnames

Fusies en overnames komen voor in vele gedaanten, zoals een activa- of aandelentransactie, overname familiebedrijven, management buy out, en elk heeft zijn eigen bijzonderheden. 

Bij een fusie wordt een vennootschap geheel geïntegreerd in een andere vennootschap. Bij een overname worden of de aandelen van een vennootschap verkocht aan een derde of worden activa verkocht. De vennootschap zelf blijft dan zelfstandig bestaan. Een fusie is voor een groot deel aan wettelijke regels gebonden, terwijl een overname voor het grootste gedeelte vrij ingevuld kan worden.

Een fusie of overname is een uitgebreid en complex proces met vele, soms uiteenlopende, belangen. Dat begint al bij de eerste verkenningen en via een due diligence onderzoek en onderhandelingen, loopt dat door tot de fusie of overname daadwerkelijk een feit is. Ook dan is het niet altijd gedaan. Rechten en verplichtingen, zoals betaling van een deel van de koopsom, garanties en vrijwaringen lopen soms nog enkele jaren door. Ook familiebanden kunnen op de achtergrond nog een rol spelen. De integratie van bedrijfsonderdelen en het personeel vraagt na de fusie of overname vaak nog de nodige aandacht.

Dit hele proces vraagt om deskundige begeleiding. Of u nu koper of verkoper bent, wij kunnen u met onze kennis en ervaring die begeleiding geven. Wij werken bij fusies en overnames, waar nodig, samen met de arbeidsrechtspecialisten binnen ons kantoor en specialisten uit andere disciplines, zoals accountants, fiscalisten, financiers, mededingingsexperts en notarissen.

Onze dienstverlening is gericht op het tot stand brengen van de fusie of overname, waarbij de wensen van de cliënt voorop staan en wij altijd de beste deal voor de cliënt willen bereiken.

Specifieke werkzaamheden van onze specialisten zijn:

Bedrijfsovername, fusie of verkoop van onderneming vergt veel van u. Onze advocaten hebben ruime ervaring en juridische expertise in begeleiding, waaronder:

 • overnames
 • splitsingen
 • herstructureringen
 • joint ventures
 • strategische allianties
 • aandelen en activa / passiva transacties (inclusief het uitvoeren van due diligence onderzoeken)
 • management buy outs (mbo’s)
 • participaties
 • veilingverkopen
 • procederen over mislukte fusie & overname transacties
 • adviseren bij geschillen tussen aandeelhouders en / of andere vennootschapsorganen
 • het opstarten van enquêteprocedures namens aandeelhouders ingevolge de geschillenregeling bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam
 • Wij adviseren ook in corporate kwesties in algemene zin.

Direct een gespecialiseerde M&A advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een fusie  of overname, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend M&A zaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van fusies en overnames nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig.