Procedure tegen de curator

Een curator heeft net als elke andere partij de mogelijkheid om te procederen. Niet alleen in gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid, maar onder andere ook voor vorderingen tot betalingen van schulden aan de failliete onderneming of voor nakoming van overeenkomsten met de failliete onderneming.

Ook kan een curator in rechte worden aangesproken op zogenaamde boedelverplichtingen of op optreden als curator. Aangesproken door de curator of wilt u de curator in rechte aanspreken? Onze specialisten kunnen u hierin bijstaan.