Bestuurdersaansprakelijkheid

Een faillissement van een B.V. betekent niet dat u als bestuurder geen risico’s loopt. Vaak staat u borg voor de schulden van de B.V. bij de bank of bij de verhuurder voor achterstallige huurtermijnen.

Niet zelden valt uw inkomen geheel of gedeeltelijk weg. In het ergste geval kan de curator of een schuldeisers besluiten u in privé aansprakelijk te stellen voor de schulden van de B.V. Omgekeerd kunt u van mening zijn dat de bestuurder moet worden aangesproken op betaling van uw vordering op het failliete bedrijf. Onze specialisten hebben ruime ervaring met deze vaak complexe zaken en kunnen u daarin adviseren en bijstaan.