Advies bij aanvraag faillissement

Elke ondernemer zal risico’s moeten nemen en heeft te maken met van buiten komende risico’s. Meestal gaat dit goed, en brengt het de onderneming verder, maar soms gaat het verkeerd, hetgeen kan uitmonden in financiële problemen en een dreigend faillissement.

Wanneer dit gebeurt heeft u behoefte aan antwoorden op de vele vragen die op u afkomen. Moet u nu wel of niet zelf uw faillissement aanvragen, wat zijn de alternatieven (surseance van betaling, pre-pack), wat mag u nog wel en wat mag u niet meer doen, wat gebeurt er bij een faillissement met de werknemers en wat zijn de risico’s voor u, als bestuurder?

Voor de antwoorden op deze en andere vragen kunt u terecht bij onze specialisten. Op tijd advies inwinnen voorkomt vaak problemen en kan u behoeden voor aansprakelijkheden. Mogelijk kan door tijdig ingrijpen zelfs een faillissement voorkomen worden. Aarzel dus niet tot het te laat is, maar bel vandaag nog voor een afspraak.