Contracten- en verbintenissenrecht. Opstellen en toetsen van overeenkomsten en algemene voorwaarden

Afspraak is afspraak. Klinkt goed, maar in de praktijk zijn mondelinge afspraken vaak moeilijk hard te maken. Contracten zijn vooral in de professionele sfeer van cruciaal belang.

Als ondernemer zult u bij het opstellen en ondertekenen van contracten zorgvuldig te werk moeten gaan. Een fout, of onvolledigheid in een contract kan grote financiële of juridische gevolgen meebrengen.

Met een contract staat u sterker in uw schoenen. Een goede overeenkomst voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en kosten. Van tevoren zijn nooit alle eventualiteiten te ondervangen, maar een op maat gemaakt contract biedt u verregaande bescherming.

Onze advocaten met specialisatie contractenrecht zijn in staat u adequaat te adviseren en bijstaan bij contractenrechtelijke aangelegenheden, zoals alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming alsmede (wettelijke) betalingstermijnen, arbeidscontracten opstellen, huurovereenkomsten screenen en aansprakelijkheid.

Ook gedurende de precontractuele fase, dat wil zeggen tijdens de contractuele onderhandelingen, kunnen wij u bijstaan en adviseren.

Arslan Ter Wee advocaten adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende contractenrecht. Of het nu gaat om:

 • het opstellen en beoordelen van contracten;
 • het beëindigen van contracten;
 • geschillen en procederen naar aanleiding van contracten.
 • het optreden of verweren bij wanprestatie;
 • het afdwingen van leveringen;
 • het terugvorderen van betalingen;
 • het ontbinden en opzeggen van overeenkomsten;
 • verhalen van leningen;
 • het uitleggen/opstellen of vernietigen van (huur-, arbeids-, koop-, franchise-, licentie-, leverantie-)overeenkomsten;
 • het uitleggen en opstellen van algemene voorwaarden;
 • enz.
 • Om een waterdicht contract op te laten stellen, of om de schade te beperken indien er reeds een geschil is gerezen over de inhoud of uitwerking van een contract, is tussenkomst van een een gespecialiseerde advocaat onontbeerlijk.

Soorten contracten en algemene voorwaarden

Arslan Ter Wee advocaten is gespecialiseerd in het opstellen en aanpassen van diverse soorten algemene voorwaarden, op maat toegesneden op uw bedrijf, sector en klanten. Daarnaast zijn wij specialist in het opstellen van maatwerkcontracten, in het bijzonder de volgende specifieke overeenkomsten:

 • Overeenkomst van opdracht;
 • Agentuurovereenkomst;
 • Distributieovereenkomst;
 • Franchiseovereenkomst;
 • Freelance overeenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Koopovereenkomst;
 • Licentie-overeenkomst;
 • Softwareovereenkomst;
 • Zorgovereenkomst;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Managementovereenkomst;
 • Overeenkomst van geldlening;
 • Lesovereenkomst;

Advies vooraf

Het vroegtijdig inschakelen van een advocaat in ondernemingsrechtelijke contracten, is zo’n beetje het beste advies dat we ondernemers kunnen geven. In een ideale situatie adviseren wij u natuurlijk graag vóórdat u een contract afsluit. Zodat u ervan verzekerd bent dat uw belangen optimaal gediend worden. Daarmee voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

Oplossen van geschillen

In een conflictsituatie maken wij inzichtelijk wat uw rechten en plichten zijn. Welke bepalingen elkaar tegenspreken, voor meerdere interpretaties vatbaar zijn of misschien zelfs in strijd zijn met de wet. En welke juridische mogelijkheden u heeft om uw gelijk te halen.

Contracten & Arslan Ter Wee advocaten

Arslan Ter Wee advocaten helpt ondernemers bij het screenen of opschrijven van (voor hen beste) afspraken in contracten. Denk aan leveringsvoorwaarden of arbeidscontracten. Een goed contract laat namelijk geen discussie bestaan over de uitleg van een contract!

Ook voor geschillen over bovengenoemde overeenkomsten kan Arslan Ter Wee advocaten u adviseren. Uiteraard zijn bovengenoemde overeenkomsten de meest voorkomende overeenkomsten waarover wij adviseren. Ook voor vragen over andere overeenkomsten kunt u bij ons terecht.

Neem gerust contact op!