Advocaten in Bouw- & Vastgoed
Gespecialiseerd advies bij Bouwrecht & Vastgoedrecht vraagstukken

Of het nu gaat om ontwikkeling of aankoop, om ontwerp, bouw, financiering, verhuur of aanhuur en beheer: transacties in vastgoed gaan meestal gepaard met complexe juridische regels. En u kunt daarmee al snel in de knoop raken.

Arslan Ter Wee Advocaten te Zwolle is een advocatenkantoor dat onder meer een specialisatie heeft in het bouwrecht en het vastgoedrecht. De binnen Arslan Ter Wee Advocaten bij de sectie Vastgoedrecht aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in de juridische advisering van woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, overheden, verenigingen van eigenaren (VVE’s), woningbezitters, verhuurders en huurders. Wij worden veelvuldig ingeschakeld door notarissen, bouwbedrijven, makelaars, woningeigenaren en eigenaren van commercieel vastgoed.

Onze Bouw-, Vastgoed-, en Huurrechtadvocaten zijn onder meer uw partner in:

 • Het voeren van onderhandelingen en zo nodig procedures, waaronder arbitrages
 • Het opstellen of screenen van algemene voorwaarden
 • Het opmaken van contracten of de controle ervan
 • Het opstellen of screenen vanprojectontwikkelingovereenkomsten, design & build overeenkomsten en aannemingsovereenkomsten
 • Verplichtingen; als u van mening bent dat uw contractspartij niet aan haar verplichtingen voldoet en u deze partij alsnog tot nakoming wilt bewegen of de overeenkomst op grond van toerekenbaar tekortschieten wilt beëindigen
 • Het afwikkelen van meer- enminderwerkgeschillen
 • Aansprakelijkheid: als u aansprakelijk wordt gesteld of u een partij aansprakelijk wilt stellen
 • Als u een arbitrageprocedure moet voeren
 • Het afwikkelen van geschillen met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische gebreken en ontwerpfouten in het kader van o.a. UAV, UAV-TI, UAV-GC, AVA en GIW geschillen
 • Huurovereenkomsten: bij het aangaan van een huurovereenkomst of met huurrecht gerelateerde geschillen
 • Bij geschillen over gebreken aan het gehuurde of de staat van oplevering aan het einde van de huurovereenkomst
 • Wanneer uw huurder niet betaalt
 • Het begeleiden van een dossier en het voeren van correspondentie in de aanloop naar of ter voorkoming van een procedure
 • Aan-of verkoop van vastgoed
 • Aanspraak op bouwkundige garanties
 • Geschillen of vragen over (particuliere)erfpacht

Wordt uw vraag hier niet genoemd? Het antwoord hebben wij uiteraard veelal wél! Neem contact op met één van onze advocaten van de sectie Vastgoedrecht.

Gespecialiseerde advocaten Bouw- & Vastgoedrecht in Zwolle. Direct hulp.

Het is raadzaam om in deze situaties een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in het Bouw- & Vastgoedrecht. De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend zaken op dit gebied en houden de rechtspraak en literatuur van dit recht nauwgezet bij.

Bel ons gerust op 038 46 00 111 voor een afspraak, als u met vragen zit over bovenstaande onderwerpen.

Direct naar: