ATW Academy voor HRM

Personeelszaken zijn niet altijd eenvoudig. Uw HR medewerkers moeten zich voortdurend een weg weten te banen door het snel veranderende landschap van het arbeidsrecht.

Hoewel HR medewerkers geen juristen zijn, wordt er van hen vrij complexe juridische kennis verwacht.

Die kennis moeten zij niet alleen hebben, maar ook kunnen toepassen. Daarnaast moeten zij praktisch zijn, gesprekken kunnen voeren, diplomatiek kunnen zijn, kunnen doorpakken als dat nodig is, onderhandelingsvaardig zijn en last but not least: gespreksverslagen kunnen maken en afspraken zodanig kunnen vastleggen dat u er later iets aan heeft. Dit alles terwijl een HR afdeling vaak onder behoorlijke tijdsdruk staat.

HR werk is mensenwerk, en daarom moeilijk meetbaar. Het gaat natuurlijk vaak goed, maar vaak kan het ook beter!

Wij hebben als specialisten arbeidsrecht vrijwel zonder uitzondering te maken met dossiers waarbij in het voortraject onhandige/onjuiste keuzes zijn gemaakt, waar dat wat ons betreft niet nodig was geweest.

Enkele voorbeelden: er is niet voldoende aan dossieropbouw gedaan, medewerkers zijn op papier positiever beoordeeld dan feitelijk het geval was, ziekte- en re-integratietrajecten zijn niet voldoende opgevolgd, arbeidscontracten zijn niet volledig up to date, non-concurrentiebepalingen zijn niet geldig, de cao is niet (volledig) nageleefd, de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is binnen de organisatie niet goed geïmplementeerd, etc.

U zult als ondernemer ongetwijfeld weten hoe ingrijpend de gevolgen kunnen zijn van een juridische strijd met uw medewerkers, als u uw personeelszaken niet piekfijn op orde heeft.

Omdat wij als advocaten een dossier vaak krijgen als het al ‘te laat’ is, heeft Arslan Ter Wee advocaten de ATW academy voor HRM ontwikkeld, trainingen die erop gericht zijn dat uw HR medewerkers in een vroeg stadium een goede koers kunnen bepalen.

Tijdens deze training wordt aandacht geschonken aan zowel de juridische als de praktische aspecten van het vak: 

  • Juridisch: de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht (contracten, wetgeving en jurisprudentie)
  • Praktisch: gesprekstechnieken en vastlegging / dossiervorming

Ook krijgen uw HR medewerkers tijdens deze dagen gelegenheid om hun eigen contracten, verslagen, problemen met lopende zaken en dilemma’s uit de praktijk voor te leggen. Op verzoek kan aandacht worden besteed aan een specifiek onderwerp.

Door wie:

de trainingsmiddagen worden verzorgd door onze advocaten arbeidsrecht: mr. Lot Hirdes, mr. Joanne Wesselo, mr. Hanneke Hamelink

Waar:

op ons kantoor aan de Burgemeester van Roijensingel 1, te Zwolle.

Wanneer:

Dinsdagmiddag 22 oktober, 5 november, 3 december 2019.
Dinsdagmiddag 4 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei 2020 met afsluiting op donderdag 11 juni 2020.

De cursusmiddagen starten om 13:30 uur en eindigen rond 17:00 uur, de laatste bijeenkomst is inclusief avondprogramma.

Voorwaarden:

voor bestaande of nieuwe cliënten van ons kantoor zijn de trainingsdagen kosteloos. Wilt u geen klant worden maar toch de academy volgen? Dan brengen wij € 299,- ex btw per trainingsmiddag p.p. in rekening. Inschrijving kan per middag plaatsvinden. Wilt u via deze route kennis maken met ons kantoor, dan bieden wij u de gelegenheid om de eerste 2 middagen af te nemen voor € 149,- ex btw per trainingsmiddag. Besluit u uw (arbeidsrechtelijke) zaken vervolgens bij ons te beleggen, dan zijn de trainingsdagen ook voor u kosteloos.

Cursusmateriaal:

cursisten ontvangen cursusmateriaal en sheets als naslagwerk.

Certificering:

cursisten ontvangen een ATW-certificering als bewijs van deelname.

Inschrijven:

stuur een mail aan arbeidsrecht@atwadvocaten.nl.

Interesse/vragen?

neem contact op met de afdeling arbeidsrecht, via telefoonnummer 038 – 4600111

Brochure als PDF (0.4 MB)