Zieke werknemers: wat te doen en wat te laten?

Zieke werknemers zorgen voor veel vraagstukken binnen een bedrijf. Niet alleen kunnen de kosten voor bijvoorbeeld loondoorbetaling, re-integratie en begeleiding hoog oplopen, ook is vaak lang niet altijd helder wat de verplichtingen van de werkgever en werknemer op grond van de wet “Poortwachter” precies zijn.

Duidelijk is dat de re-integratie van een zieke werknemer voortvarend moet worden opgepakt om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit kan door terugkeer in de eigen (wellicht aangepaste) functie of een andere functie binnen of zelfs buiten de organisatie.

De inspanningen die werkgever en werknemer verrichten met betrekking tot de re-integratie worden vastgelegd en vormen uiteindelijk het re-integratiedossier. Door de bedrijfsarts wordt in de eerste plaats een probleemanalyse opgesteld en uiteindelijk (als het zover komt) wordt in de twintigste maand het re-integratieverslag opgesteld. Het hele re-integratiedossier moet uiteindelijk bij het UWV worden ingediend, gelijk met het indienen van de WIA aanvraag door de werknemer.

Als het UWV op grond van het re-integratieverslag concludeert dat het verslag niet voldoet, of dat uit het verslag blijkt dat de re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn geweest, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever nog eens 52 weken het loon moet doorbetalen.

Van de werkgever wordt gedurende de re-integratie dus een actieve rol verwacht en u loopt een behoorlijk risico als u gedurende dit traject niet aan alle op u rustende verplichtingen voldoet. Het is van groot belang goed geïnformeerd te zijn over uw verplichtingen als werkgever en daarover waar nodig deskundige bijstand in te schakelen.

Aan de andere kant mag u ook van uw werknemer verwachten dat deze zich inspant voor zijn eigen re-integratie. Doet de werknemer dit niet of onvoldoende, dan moet u actie ondernemen, maar wel binnen de juridische mogelijkheden. Een passende sanctie kan zijn het opschorten van salaris. Ook daarbij is van belang uw juridische mogelijkheden goed in kaart te brengen en gedurende de re-integratie zorgvuldig aan “dossieropbouw” te doen, om later niet de rekening te hoeven te betalen.

Een lastige en veelvoorkomende kwestie is die van de werknemer dit zich ziek meldt naar aanleiding van een arbeidsconflict. Mag een werknemer in een dergelijke situatie zomaar thuisblijven en moet u dan maar het loon doorbetalen? Hoe zorgt u ervoor dat een werknemer toch weer snel aan de slag kan of dat er anderszins een oplossing komt?

Met ruime ervaring bij het begeleiden van dergelijke trajecten, staan wij u hierbij graag terzijde.