Ontslag aanvragen via het UWV, hoe werkt dat?

U kunt aan het UWV een ontslagvergunning vragen in geval van: (1) Langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar) of (2) Bedrijfseconomische omstandigheden.

In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV aan de hand van uw informatie of de werknemer door ziekte of een handicap inderdaad zijn werk niet meer kan doen. Ook beoordeelt het UWV of de werknemer binnen 26 weken niet zodanig kan herstellen dat hij zijn eigen werk (al dan niet in een aangepaste vorm) weer kan doen, of dat hij binnen 26 weken kan worden herplaatst in een andere passende functie (eventueel met behulp van scholing).

In geval van bedrijfseconomische omstandigheden dient u aan de hand van financiële stukken te onderbouwen dat er een noodzaak bestaat voor het ontslag. Bovendien wil het UWV kunnen zien dat u de juiste werknemer(s) voordraagt voor ontslag (afspiegelingsbeginsel) en dat er binnen uw organisatie geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Als het UWV de door u gevraagde ontslagvergunning verleent, dan kunt u gedurende vier weken de arbeidsovereenkomst opzeggen. Meld in de opzegbrief de verkregen vergunning en houd rekening met de juiste opzegtermijn. U mag de proceduretijd aftrekken van de opzegtermijn, maar er moet minimaal 1 maand overblijven.

Een correct ingevulde en goed onderbouwde ontslag aanvraag verhoogt de kans op toewijzing van uw verzoek. Als u hierover advies of overleg wenst, neemt u dan gerust contact met u op. Wij hebben ruime ervaring met zowel individuele aanvragen als grote reorganisaties en helpen u graag bij het doorlopen van de UWV-procedure.