Kan ik mijn werknemer op staande voet ontslaan?

Ongetwijfeld zult u weten dat er wel heel wat aan de hand moet zijn, wil een ontslag op staande voet geldig kunnen worden gegeven. Er doen echter ook veel misverstanden over ontslag op staande voet de ronde.

Eén van die misverstanden is dat een ontslag op staande voet pas geldig is, als een werknemer voorafgaand een aantal keer (officieel) is gewaarschuwd. Dat is absoluut niet het geval. Een ontslag op staande voet kan ook geldig zijn, als het functioneren van een medewerker nog nooit ter discussie heeft gestaan.

Voor een geldig ontslag op staande voet is in de eerste plaats vereist dat een medewerker een zogenaamde ‘dringende reden’ heeft veroorzaakt. Dit is een reden die zodanig ernstig is dat een onmiddellijk ontslag gerechtvaardigd is. In de wet staat een aantal voorbeelden van een dringende reden, zoals misleiding tijdens de sollicitatieprocedure, dronkenschap (ondanks waarschuwing), diefstal, verduistering en bedrog, mishandeling of bedreiging van de werkgever en/of diens familieleden etc.

De in de wet genoemde redenen zijn echter niet limitatief. Er zijn tal van andere situaties denkbaar waarin u als werkgever deze arbeidsrechtelijk meest ingrijpende sanctie terecht kunt opleggen.

Naast een dringende reden voor ontslag, geldt een tweetal formele vereisten die lastig achteraf te repareren zijn. Dat is in de eerste plaats de ‘onverwijldheid’ (op staande voet). U zult als werkgever voortvarend moeten handelen zodra u met de ‘dringende reden’ bekend bent geworden. In de meeste gevallen is het echter raadzaam eerst juridisch advies in te winnen. Om wat tijd te winnen voor nader onderzoek kan een korte schorsing soms uitkomst bieden.

Een tweede formeel vereiste is de (mondelinge) mededeling van de reden(en) van het ontslag. Voor een werknemer moet onmiddellijk duidelijk zijn welke gedraging aanleiding heeft gegeven voor het ontslag. Dit is lastiger dan u denkt. Een zorgvuldige vastlegging kan heel wat problemen voorkomen.

De praktijk leert ons dat voor werkgevers bij de afweging van (de haalbaarheid van) een ontslag op staande voet, alsook bij de schriftelijke vastlegging van de mededeling, goed juridisch advies onontbeerlijk is. Met een schat aan ervaring in ontslag (op staande voet) zaken, kunnen wij u bij dit lastige proces snel en doortastend terzijde staan. Een ding is namelijk zeker: er is altijd haast geboden. Wij maken voor deze zaken dan ook altijd per onmiddellijk tijd voor u.