Hoeveel tijdelijke contracten kan ik aanbieden?

U heeft vast gehoord dat de wetgever wil dat mensen sneller een vast contract krijgen en dat het moeilijker wordt om tijdelijke contracten af te sluiten. Maar hoe zit het nu precies?

Het goede nieuws: het blijft mogelijk om een werknemer een tijdelijk contract aan te bieden. De aanpassing van de wetgever maakt alleen dat de zogenaamde ‘ketenregeling’ strenger is geworden. De ketenregeling bepaalt dat na een bepaald aantal opvolgende tijdelijke contracten een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Hoewel een eenduidig antwoord lastig is, valt in het algemeen te zeggen dat de ketenregeling is aangepast van 3x3x3 naar 3x2x6. Oftewel: Na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen een periode van twee jaar, die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan zes maanden geldt de volgende arbeidsovereenkomst automatisch voor onbepaalde tijd.

Als u een werknemer drie tijdelijke contracten heeft aangeboden (die elkaar direct of met tussenpozen van minder dan zes maanden zijn opgevolgd) dan kunt u geen vierde tijdelijk contract meer aanbieden. Bij opvolgende contracten geldt sowieso dat bij overschrijding van 2 jaar een automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. U kunt de keten alleen doorbreken door de werknemer voor een periode langer dan zes maanden niet bij u te laten werken.

Er zijn uitzonderingen mogelijk. Let op in de volgende gevallen:

  • in een toepasselijke cao kunnen uitzonderingsbepalingen zijn opgenomen.
  • De ketenregeling geldt niet voor duale leer/werkplekken en minderjarigen die minder dan 12 uur per week werken.
  • Ook voor seizoenarbeiders en bestuurders zijn uitzonderingen mogelijk.
  • In geval van overgang van onderneming, opvolgend werkgeverschap en doorstart na faillissement moet mogelijk ook rekening worden gehouden met contracten bij de vorige werkgever.

Ook door de recente aanpassing zijn er veel situaties te bedenken waarin het niet direct duidelijk is of er nu nog wel een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangeboden. De ervaring leert dat u veel problemen kunt voorkomen als u deze vraag zorgvuldig behandelt voordat u uw werknemer een nieuw contract aanbiedt. Vanzelfsprekend denken wij ook op dit punt graag met u mee.