Reorganisatie; niet te lang wachten

Als ondernemer wil je vooruit. Ondernemen en niet stilstaan. Reorganiseren stel je zolang mogelijk uit.Wij zien in de praktijk dan ook dat werkgevers vaak te lang aarzelen bij het doorvoeren van een noodzakelijke reorganisatie. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Voordat een reorganisatie het noodzakelijke financiële effect sorteert, gaat er altijd een aantal maanden overheen. Het is dan ook heel belangrijk een reorganisatietraject tijdig in gang te zetten. Voordat u een reorganisatie kunt doorvoeren, moet er namelijk heel wat werk worden verzet. Zo kunt u ook bij een reorganisatie arbeidsovereenkomsten niet zomaar éénzijdig opzeggen. U heeft hiervoor toestemming van het UWV nodig. Sinds 1 juli 2015 is ontslag vanwege reorganisatie niet meer mogelijk via een procedure bij de kantonrechter, de toestemming van het UWV is de verplichte route geworden. Het UWV toetst aan strikte regels bij de beoordeling of sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak voor ontslag. De aanvraag moet (doorgaans) met financiële stukken worden onderbouwd. Ook de regels voor het bepalen van de volgorde waarin werknemers moeten afvloeien zijn strikt. Deze moeten worden vastgesteld aan de hand van het zogenaamde “afspiegelingsbeginsel”. Uw personeelsbestand dient daarvoor in functiecategorieën en leeftijdsgroepen te worden ingedeeld, aan de hand waarvan de volgorde kan worden bepaald. In de meeste gevallen is dat meer dan een invuloefening. Het is van belang om de mogelijkheden en onmogelijkheden op voorhand goed in kaart te brengen. Uw doel is immers vanzelfsprekend om zoveel mogelijk kwaliteit binnen de organisatie te kunnen behouden. Voorafgaand aan of gelijktijdig met het UWV-traject is aan te raden om te bezien of met de medewerkers die voor ontslag in aanmerking komen, een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten, waarin de medewerkers een vertrekregeling wordt aangeboden. De wettelijk verplicht geworden transitievergoeding zal daarbij de ondergrens moeten zijn. Voor de medewerkers die met de aangeboden regeling instemmen, kan het UWV-traject worden ingetrokken en worden tegelijkertijd mogelijke langlopende procedures voorkomen. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de omvang van de reorganisatie kan het nodig zijn om voorafgaand de vakbonden dan wel de ondernemingsraad bij dit traject te betrekken. Mogelijk is dat met de bonden en/of de ondernemingsraad een sociaal plan wordt vastgesteld dat van toepassing wordt verklaard op de reorganisatie, waarin de voorzieningen die worden aangeboden zijn uitgewerkt. Een werkgever kan dit alles onmogelijk zonder deskundige juridische advisering. Met onze ruime ervaring in reorganisaties leiden wij u graag door dit veelal voor werkgevers complexe traject. Wij zijn daarbij uw adviseur, “sparringpartner”, maar treden indien nodig op als uw procesadvocaat. Verwacht u binnen uw organisatie een reorganisatie te moeten doorvoeren, wacht dan niet te lang en neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.