(Dis)functioneren: normeren/ beoordelen/sanctioneren

Het sluipt er vaak langzaam in. Een eens gewaardeerde medewerker gaat steeds slechter functioneren en is uiteindelijk niet meer te handhaven in uw bedrijf.

U wilt dan afscheid kunnen nemen van deze disfunctionerende werknemer. Het is voor u als werkgever niet altijd gemakkelijk in te schatten of uw dossier de toets van een kantonrechter zal doorstaan. Met ruime proceservaring adviseren wij u graag en bij voorkeur in een vroeg stadium, of u met een disfunctionerende werknemer “op de goede weg zit”.

Hoewel ontbindingszaken hier de aangewezen route zijn, worden kwesties als deze voor het merendeel in goed overleg uit onderhandeld en in der minne opgelost. Uw belang is te voorkomen dat dit onnodig langslepende trajecten worden waarvoor u later de rekening krijgt gepresenteerd. Onze aanpak in deze kwesties is daarom snel en doortastend, zodat u in ieder geval weet waar u aan toe bent.

Uiteraard is voorkomen van deze situaties beter dan genezen. Dat begint al bij het aannemen van nieuwe werknemers. Duidelijkheid over wat de functie inhoudt en wat u van uw werknemers verwacht is natuurlijk de basis van iedere arbeidsverhouding. Het is dan ook van belang tijd en aandacht te besteden aan het functieprofiel, de vacaturetekst en natuurlijk de arbeidsovereenkomst.

Wij zijn er een voorstander van om het binnen uw organisatie gewenste gedrag te normeren en vast te leggen in een handboek of gedragscode en dit ook actief en helder uit te dragen.

Verder is een goed en rechtvaardig systeem van periodieke beoordelingen van groot belang. Door eerlijk en open te communiceren met uw medewerkers over wat goed én wat niet goed gaat, worden problemen vroeg opgespoord en vaak ook opgelost. Hierbij geldt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Goede beoordelingen van slecht functionerende medewerkers komen vaak voor en zorgen voor grote problemen. Niet alleen omdat het slechte functioneren niet wordt aangepakt maar ook omdat wanneer het tot een gedwongen afscheid komt het aantonen van disfunctioneren dan wel heel lastig wordt. Er ligt dan immers een gunstige beoordeling. Merkt u bij uzelf of bij de leidinggevenden in uw onderneming dat het voeren van duidelijke en eerlijke functioneringsgesprekken niet altijd makkelijk is, laat u dan trainen in het voeren van moeilijke gesprekken.

Wanneer er problemen met het functioneren van een werknemer worden geconstateerd, ga hierover dan zo snel mogelijk een gesprek aan. Bespreek wat de problemen zijn en biedt, waar nodig, extra begeleiding en eventueel scholing aan om het functioneren te verbeteren. Maak afspraken over een verbetertraject en leg deze vast. Formuleer heldere en meetbare doelen, en evalueer regelmatig de voortgang.

Als u uw personeelsbeleid op orde heeft, worden veel problemen voorkomen. Mocht het dan toch komen tot een ontslag wegens disfunctioneren, dan heeft u, wanneer het zover komt, een dossier op grond waarvan u het ontslag kunt onderbouwen.

Uiteraard adviseren wij u graag over de inrichting van uw personeelsbeleid. Zo kunnen wij u helpen met het opstellen of aanpassen van arbeidsovereenkomsten en kunnen wij bijvoorbeeld een huisreglement of handboek opstellen. Ook adviseren wij u graag over verbetertrajecten en dossieropbouw.