Zijn mijn arbeidsovereenkomsten nog up-to-date?

Tegenwoordig kan iedereen een arbeidsovereenkomst downloaden van Internet. Dat lijkt makkelijk en goedkoop, maar vaak blijkt goedkoop achteraf duurkoop. Een goede arbeidsovereenkomst, speciaal opgesteld voor uw bedrijf en uw situatie voorkomt veel problemen achteraf. Ook als u in het verleden goede arbeidsovereenkomsten heeft laten opstellen, kan het geen kwaad deze regelmatig tegen het licht te laten houden.

Het arbeidsrecht is immers voortdurend in beweging. Zoals u waarschijnlijk weet is met de invoering van de Wet Werk & Zekerheid per 1 juli 2015 het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. In het licht van deze wijzigingen is waarschijnlijk dat uw voormalige arbeidsovereenkomsten niet meer zullen voldoen en zelfs gedeeltelijk met nietigheid kunnen worden bedreigd.

Het belang van een goede arbeidsovereenkomst merken wij dagelijks in onze praktijk. Veel problemen komen voort uit het feit dat werkgevers denken iets goed geregeld te hebben in een arbeidsovereenkomst, maar dat deze afspraken als puntje bij paaltje komt niet of nauwelijks afdwingbaar blijken. Een bekend en actueel voorbeeld is natuurlijk het overeengekomen concurrentiebeding en de daaraan gekoppelde boete. Is het concurrentiebeding wel geldig? Is de boete wel verschuldigd? In de praktijk blijkt helaas dat daarvan vaak geen sprake is. Maar ook de proeftijd, opzegtermijn, gronden voor beëindiging, “eenzijdige” wijzigingsbedingen etc. blijken vaak niet goed vastgelegd.

Wilt u arbeidsovereenkomst(en) laten opstellen en/of deze laten aanpassen op de nieuwe wetgeving of vraagt u zich af of de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten nog wel up-to-date zijn? U kunt altijd bij ons terecht voor een korte screening dan wel volledige herziening of opstelling van uw overeenkomsten. Met een goede overeenkomst staat u ook in de toekomst sterk.