Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als ondernemer kunt u schade lijden door de fout van een ander. Wanneer het gaat om een wanprestatie, dus het niet (goed of volledig) nakomen van een overeenkomst of een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld diefstal of brandstichting, heeft u recht op schadevergoeding. Maar recht hebben is nog niet hetzelfde als je recht krijgen.

Waar helpt uw aansprakelijkheidsrecht advocaat u bij

De aansprakelijkheidsrecht advocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • het bepalen van enige aansprakelijkheid;
 • aansprakelijkheidsstelling;
 • bepalen en verhalen van schade;
 • afweren van enige aansprakelijkheid;
 • onderhandelen met veroorzaker of slachtoffer;
 • voeren van procedures;
 • verhalen van schade bij de verzekeraar;
 • onderhandelen met de schaderegelaar;
 • enz.

Waar helpt uw verzekeringsrecht advocaat u bij

De verzekeringsrecht advocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • een geschil over een afgesloten verzekeringspolis;
 • een geschil met de verzekeraar van de wederpartij;
 • een geschil over uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • een geschil met uw aansprakelijkheids- of schadeverzekeraar over bijvoorbeeldeen (zakelijke)reisverzekering, brandverzekering, inboedel- of opstalverzekering;
 • de beperking van uw bedrijfsrisico’s;
 • een geschil over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • een geschil met een sommenverzekeraar over bijvoorbeeld een ongevallenpolis of een inzittendenverzekering;
 • enz.

Wij zijn thuis in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht en kunnen u bijstaan in aansprakelijkheidskwesties en discussies met onwillige verzekeraar.

En wanneer u zelf aansprakelijk wordt gesteld? Dan zijn wij er uiteraard ook voor u.