Wijzigingen Arbowet – bent u helemaal bij?

19 juni 2019

Arbodienstverleners hebben u er waarschijnlijk het afgelopen half jaar mee om de oren gegooid, maar dat wil nog niet zeggen dat iedere werkgever al geheel in de pas loopt met de nieuwe verplichtingen die volgen uit de gewijzigde Arbowet. We zetten de wijzigingen die op 1 juli 2017 van kracht zijn geworden nog even kort voor u op een rij.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.Parallelweg 1 a7941 HH MeppelAdvocatenkantoor Meppel »

Arbodienstverleners hebben u er waarschijnlijk het afgelopen half jaar mee om de oren gegooid, maar dat wil nog niet zeggen dat iedere werkgever al geheel in de pas loopt met de nieuwe verplichtingen die volgen uit de gewijzigde Arbowet. We zetten de wijzigingen die op 1 juli 2017 van kracht zijn geworden nog even kort voor u op een rij.

Het basiscontract – In het verplicht gestelde basiscontract moet de werkwijze van de arbodienstverlener worden vastgelegd. Let op: de OR moet instemmen met de inhoud daarvan.

De preventiemedewerker – De preventiemedewerker moet met instemming van de OR worden benoemd.

Preventief werkplekbezoek – De arbodienstvelener kan over gaan tot een werkplekbezoek bij werkgever om (preventief) advies te kunnen geven over het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts is verplicht om bij het Centrum voor Beroepsziekten melding te maken van eventuele beroepsziekten die hij constateert.

Open spreekuur – De bedrijfsarts dient een preventief ‘open’ spreekuur te faciliteren. Werknemers kunnen hier rechtstreeks (zonder tussenkomst) gebruik van maken.

Second Opinion – Als een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, heeft hij het recht om het oordeel van de bedrijfsarts voor te leggen aan een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag zo’n verzoek in beginsel niet weigeren. De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Klachtenprocedure – Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, dus ook voor de niet-gecertificeerde arbodiensten en de zelfstandige bedrijfsartsen.

Samenwerking met preventiemedewerker en medezeggenschap – De arbodienstverlener moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan, uit het basiscontract moet blijken hoe dit overleg is ingericht.

Implementatie
Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018. Binnen deze termijn moet de werkgever het nieuwe arbobeleid implementeren. Let op: vanaf 1 juli 2017 geldt dat alle nieuwe contracten wel direct moeten voldoen aan de nieuwe verplichtingen.

Als u bij de implementatie of vastlegging van het nieuwe beleid tegen zaken aanloopt, dienen wij u graag van advies.

Meppel

Gespecialiseerde advocaten in familierecht, arbeidsrecht, letselschade, erfrecht, ondernemingsrecht, insolventie en huurrecht.

Parallelweg 1 a7941 HH Meppel

Advocatenkantoor Meppel »