Wijziging fiscale kinderregelingen

19 juni 2019
Welke wijzigingen zijn er? De alleenstaande ouderkorting is vervallen. Daarvoor in de plaats is het kindgebondenbudget verhoogd. Voor alleenstaande ouders wordt het kindgebondenbudget nog verder verhoogd met de alleenstaande ouderkop. Het hangt van de hoogte van uw inkomen en vermogen af of u volledig gebruik kunt maken van het kindgebondenbudget. Ouders met een laag inkomen kunnen maximaal van deze regeling profiteren. Voor degene die alimentatie betaalt, is de fiscale forfaitaire aftrekpost levensonderhoud kinderen vervallen. Dat betekent dat de betaler van alimentatie niet langer een klein deel van deze alimentatie van de overheid terug krijgt. Welke gevolgen heeft dit voor u? De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak van 9 oktober 2015 geoordeeld dat het (hogere) kindgebondenbudget tot het inkomen moet worden gerekend. Door het wegvallen van het fiscale voordeel voor degene die alimentatie betaalt, kan het zo zijn dat er teveel alimentatie wordt betaald. Bij de vaststelling van de kinderalimentatie werd namelijk tot de wijziging met dit voordeel rekening gehouden. Advies Wij adviseren u graag in uw situatie of de wijziging van de regelingen voor u ook gevolgen heeft. U kunt ons bellen of mailen om vrijblijvend een afspraak te maken of langs te komen op één van onze inloopdagen! Mailadres: familierecht@atwadvocaten.nl