Werkgevers opgelet: jonge ouders krijgen weer meer rechten

23 april 2021

Sinds 2019 krijgen de partners van jonge moeders niet langer twee, maar vijf vrije dagen na de geboorte van hun kind (het zogenaamde ‘Partnerschapsverlof’).

Daar bleef het echter niet bij.
Sinds 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof, dat zij mogen opnemen in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. Op 20 april 2021 stemde de Tweede Kamer daarnaast nog in met een regeling die het opnemen van ouderschapsverlof moet gaan stimuleren.
Ook nu al hebben ouders recht om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen gedurende de eerste 8 levensjaren van hun kind. Echter, omdat dit verlof niet wordt doorbetaald, wordt hiervan alleen maar gebruik gemaakt door ouders die zich dit kunnen permitteren.

Onterecht, vindt Minister Wouter Koolmees. Daarom worden met het aangenomen wetsvoorstel vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald, mits deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De doorbetaling vindt plaats via UWV, de uitkering beloopt 50% van het dagloon en is gemaximeerd tot 50% van het maximum dagloon. Bij cao kunnen afspraken worden gemaakt over een eventuele aanvulling hiervan door werkgevers.

En de werkgever? Die zal ervoor moeten zorgen dat hij de werkvloer zo inricht dat hij de jonge ouders geruime tijd kan missen. Hoe belangrijk ook voor jonge gezinnen, voor werkgevers zal de nieuwe regeling waarschijnlijk weer een nieuwe uitdaging met zich brengen.