Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

15 maart 2020

Het kabinet heeft op zondag 15 maart verdere maatregelen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over maatregelen die tot en met 6 april 2020 zijn of worden genomen rond de rechtspleging, de migratieketen en de ten uitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. In dit artikel worden de maatregelen vanuit het kabinet en vanuit Arslan Ter Wee Advocaten toegelicht. 

Maatregelen kabinet 
De Rechtspraak heeft vandaag, in overleg met het Openbaar Ministerie, de advocatuur en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, besloten de gerechtsgebouwen te sluiten. Dit betekent dat zittingen geen doorgang zullen vinden met ingang van dinsdag 17 maart, 0.00 uur tot en met 6 april a.s., tenzij er een dringende noodzaak is voor een zitting. Hetzelfde geldt voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gehele brief met verdere maatregelen van minister Grapperhaus aan de tweede kamer is hier te vinden.

Financiële problemen door het coronavirus? De maatregelen op een rijtje.
Verkeert uw onderneming in zwaar weer door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers in hun (financiële) problemen tegemoet te komen, maar ook u als ondernemer zelf kunt maatregelen nemen om de (negatieve) gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming te beperken. Wij hebben in dit PDF document de maatregelen voor u uitgewerkt: Artikel Corona maatregelen.pdf.

Inloopspreekuur familierecht 26 maart
Het inloopspreekuur familierecht wat gepland stond op 26 maart, wordt in verband met het coronavirus telefonisch gehouden. U kunt op 26 maart dus gewoon telefonisch bij ons terecht. Aanmelden >

Fysieke afspraken bij Arslan Ter Wee Advocaten  
Wij werken gewoon door, maar vragen wel aan al onze klanten en partners om de afspraken telefonisch te doen. Alleen in spoed gevallen laten we de afspraak, in overleg, fysiek plaatsvinden. Neem hiervoor contact met ons op.