Tip aan verhuurders: vraag vóór het sluiten van de huurovereenkomst naar de (inkomens)gegevens van uw huurder

19 juni 2019

Als verhuurder bent u altijd op zoek naar een ‘goede’ huurder: een huurder die geen huurachterstanden laat ontstaan of het huurpand niet voor verkeerde doeleinden (wietplantage etc.) gebruikt. Het is daarom van belang om vóór het sluiten van de huurovereenkomst de identiteit en de financiële positie van potentiële huurders op te vragen. Door dat te doen, beperkt u niet alleen het risico op een ‘slechte’ huurder. U staat als verhuurder ook sterker in uw schoenen als achteraf blijkt dat de huurder onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Onlangs kwam ik een tweetal uitspraken tegen, waarbij via nacontrole aan het licht kwam dat de huurder onjuiste informatie had verstrekt. In de eerste uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2016:4757) kon de verhuurder de huurovereenkomst via de rechter laten vernietigen wegens bedrog als gevolg waarvan de huurder het pand moest verlaten. In de tweede uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2016:3999) kon de verhuurder – met recht – de makelaar aansprakelijk stellen, omdat de makelaar had nagelaten de betrouwbaarheid van de huurder te onderzoeken. Nu het voeren van een onderzoek naar de vermogen- en inkomenspositie van de huurder een onderdeel is van de zorgplicht van de makelaar en de makelaar in kwestie dit onderzoek had nagelaten, was de makelaar aansprakelijk voor de schade die de verhuurder had geleden. 

Heeft u als verhuurder te maken met een huurder die huurachterstanden laat ontstaan of is er sprake van een slechte (betalings)moraal bij uw huurder, kom dan tijdig in actie. Voor advies kunt u zich wenden tot mr. A. Arslan, mr. A.J. ter Wee of mr. Ö. Çolak