Scheiden en nu? 10 praktische tips bij een scheiding.

2 augustus 2020

Scheiden en nu? Voor de meeste mensen wacht een onbekend pad met veel onzekerheden. Uit onze jarenlange ervaring in scheidingszaken weten we alles over de valkuilen, maar weten we ook wat de beste aanpak voor uw situatie is. De belangrijkste punten hebben wij voor u op een rijtje gezet in 10 tips. Deze tips zijn de eerste stap naar een succesvolle scheiding voor alle betrokkenen. 

1. Schakel vroegtijdig deskundigen in. Dit kan nooit vroeg genoeg. 

Zorg bij een echtscheiding dat je niets over het hoofd ziet. Dit kan alleen door deskundigen in te schakelen die dagelijks met echtscheidingen bezig zijn. Doe dit het liefst zo vroeg mogelijk. Dat voorkomt namelijk dat je later voor voldongen feiten komt te staan die je misschien achteraf anders had gewild. 

Vaak is de valkuil dat je zo snel mogelijk afspraken wilt maken, zodat je verder kunt met je leven. Dat is heel logisch. Realiseer je wel dat het vaak voorkomt dat afspraken onvolledig zijn of dat ze juridisch en/of fiscaal niet juist zijn of dat ze onduidelijk zijn. De ervaring leert helaas dat dat later vaak moeilijk te herstellen is en voor meer problemen zorgt en uiteraard voor meer kosten. Daarom is het verstandig tijdig deskundigen in te schakelen en het in één keer goed te doen. 

2. Probeer met elkaar in gesprek te blijven. 

Ook als beide partijen een eigen deskundige hebben is overleg/gesprek nog steeds van groot belang. Het inschakelen van een eigen deskundige/familierechtadvocaat wil niet zeggen dat er sprake is van een vechtscheiding en je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Dat is een veelgehoord misverstand.  

3. Kijk of er huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn. 

Een deskundige zal als eerste vragen of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Hierin zijn veel financiële zaken geregeld. De inhoud van deze voorwaarden bepaalt hoe jullie financieel uit elkaar kunnen gaan. 

4. Let op het einde van het fiscaal partnerschap. 

Een echtscheiding heeft vaak ook grote fiscale consequenties. Het zomaar wijzigen van een BRP-adres als het verzoekschrift tot echtscheiding al is ingediend, maakt direct een einde aan het fiscaal partnerschap. Dit kan ervoor zorgen dat jullie samen belastingvoordeel mislopen. Win ook hierover eerst advies in. 

5. Heb aandacht voor kinderen. 

Realiseer je dat de kinderen vaak worden opgezadeld met schuldgevoelens. Vaak zijn ouders zo druk met hun eigen vragen/zorgen/emoties rondom een echtscheiding dat de kinderen worden vergeten. Ga met je kinderen in gesprek en laat hun weten dat er ook voor hun deskundige gesprekpartners kunnen worden ingeschakeld. Informeer in ieder geval je kinderen samen en laat dat niet aan anderen over. 

6. Ga bij alimentatie niet af op wat anderen betalen of krijgen. 

Bij een scheiding en de vraag hoe je toekomst eruit gaat zien, speelt alimentatie een grote rol. Alimentatie uitrekenen is maatwerk en helemaal afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. Luister dus niet naar wat je hoort wat anderen betalen of krijgen, maar laat het door deskundigen goed uitrekenen. Een ‘valse’ start kan voor grote problemen zorgen. 

7. Check of er sprake is van uitgesloten vermogen. 

Vermogen dat door schenkingen of erfenis is verkregen kan van de verdeling zijn uitgesloten. Dit hangt ervan af of er wel/niet sprake is van huwelijkse voorwaarden en wat daar in staat. Verder kan een rol spelen of de schenking en/of de erfenis wel of niet is gekregen met een uitsluitingsclausule. Deskundig advies/beoordeling kan hier veel voordeel opleveren. 

8. Check je recht op fiscale toeslagen. 

Door een echtscheiding wijzigt er vaak veel in de aanspraak op fiscale toeslagen. Dit kan maandelijks best om grote bedragen gaan. Check dit en overleg hierover verder met de deskundige.   

9. Kijk bij het maken van afspraken vooruit. 

Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat u nu geen alimentatie nodig heeft, omdat u een goede baan heeft. Maar u weet niet of dat over een aantal jaren nog zo is. Zorg dat de afspraken zo zijn dat als u dat wilt u eventueel later altijd nog alimentatie kunt vragen. Uiteraard moet in het totale afsprakenpakket worden bekeken of dat verstandig is.  

10. Check de pensioenvoorzieningen van je partner en van jou. 

Hoe is het ouderdomspensioen geregeld? Hoe is het nabestaandenpensioen opgebouwd? Als mijn ex-partner na de echtscheiding overlijdt en ik kreeg van hem/haar partneralimentatie, komt daar dan een nabestaandenpensioenuitkering voor in de plaats? Bij sommige maatschappijen is dat niet zo en dan zult u daar dus een voorziening (alimentatieverzekering) voor kunnen/moeten sluiten of daarover zullen andere afspraken moeten worden gemaakt.