Reorganiseren onder de NOW 3.0

2 september 2020

Het ‘nieuwe normaal’ is al enige tijd een feit. De uitwerking hiervan op uw organisatie zal inmiddels steeds duidelijker zichtbaar zijn. Wanneer er sprake is van structurele veranderingen binnen uw bedrijf ten aanzien van bijvoorbeeld de omzet en/of de vraag kan dit aanleiding zijn om een reorganisatie door te (moeten) voeren.

Nú (lees: vóór oktober 2020) is het moment om in kaart te brengen of het voor u noodzakelijk is uw organisatie anders in te richten en zo ja, hoe u dit vorm geeft. Onder de NOW 3.0 die vanaf oktober in gaat is namelijk de “strafkorting” bij een bedrijfseconomisch ontslag via UWV niet langer aan de orde. Wij staan hier kort bij stil.

Tot oktober 2020 kunnen bedrijven gebruik maken van de NOW 2.0. Let wel, de aanvraagperiode om gebruik te kunnen maken van deze regeling is inmiddels verstreken.

De NOW 2.0 kent een verbod tot het aanvragen van ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. Wanneer u toch tijdens de looptijd van de NOW 2.0 ontslagvergunningen bij UWV aanvraagt, ontvangt u geen loonkostensubsidie voor de betreffende werknemer(s). Bovendien wordt de loonsom van deze werknemer(s) voor 100% in mindering gebracht op het totale door u te ontvangen subsidiebedrag.

Praktisch werkt deze “strafkorting” als volgt:

De terugbetaling ziet op het loon van de werknemer voor wie u ontslag bij UWV hebt aangevraagd x 3 x 1,4 (werkgeverslasten) x 0,9. De uitkomst van deze rekensom is het bedrag dat in mindering komt op het totale subsidiebedrag. 

De regering heeft op 28 augustus jl. een verlenging van de steunmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zien op de periode oktober 2020 – 1 juli 2021. De “strafkorting” wordt onder de NOW 3.0 losgelaten.

Een reorganisatie kost enige voorbereidingstijd. U kunt september dan ook goed gebruiken om de mogelijkheden in kaart te brengen, zodat u in oktober direct kunt schakelen.

Voor meer informatie over reorganiseren verwijzen wij u naar onze eerdere artikelen over dit onderwerp:

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw onderneming? Neem dan contact op met Lot Hirdes, Hanneke Hamelink of Joanne Wesselo. Ons arbeidsrechtteam denkt graag met u mee.