Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken

19 juni 2019

Op 1 mei 2018 is bij de rechtbank Overijssel locatie Zwolle een pilot van start gegaan: het zogeheten Bruggesprek. Het Bruggesprek is een initiatief van de werkgroep Kind en Scheiden. Het is al langere tijd zo dat bij het opstellen van een ouderschapsplan kinderen op passende wijze betrokken moeten zijn. De pilot geef invulling aan de zinsnede “passende wijze”.

Wat is het Bruggesprek?

Ouders moeten met hun kinderen een gesprek voeren over het ouderschapsplan en hoe de zorgtaken daarin verdeeld worden. Dit gesprek heet het Bruggesprek. Tijdens dit gesprek moeten ouders goed op de reacties van hun kinderen letten. De familierechter zal tijdens de echtscheidingsprocedure vragen naar het Bruggesprek. Aan de hand van dit gesprek beoordeelt de rechter of ouders hun kinderen voldoende hebben betrokken bij het ouderschapsplan en of het belang van de kinderen goed vertegenwoordigd is. Om dit te kunnen beoordelen moeten ouders een verslag van het Bruggesprek maken, dit verslag wordt bij het ouderschapsplan gevoegd. Ouders die niet samen één advocaat hebben, maar ieder een eigen advocaat voeren geen Bruggesprek. Wel moeten zij de rechter informeren over de lopende zorgregeling.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De rechter wordt geïnformeerd aan de hand van een vragenmodel. Afhankelijk van uw situatie, een gezamenlijk of eenzijdig echtscheidingsverzoek, dient u Formulier A of Formulier B in te vullen en het ingevulde formulier (via uw advocaat) naar de rechtbank op te sturen. De formulieren kunt u via de volgende link downloaden:

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/bruggesprek.pdf

Voor meer informatie, tips en suggesties bij het voeren van het Bruggesprek zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Regels-en-procedures/Paginas/Bruggesprek.aspx

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van onze familierecht advocaten voor verdere informatie.