Ontslag met wederzijds goedvinden? 
Mijn werkgever wil mij een vaststellingsovereenkomst laten tekenen.

Met een vaststellingsovereenkomst kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden’ beëindigen. Vaak krijg je dan als werknemer door de werkgever een kant-en-klare vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Teken nooit meteen een vaststellingsovereenkomst, maar laat u altijd vooraf adviseren.

Dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst voor u van groot belang is, spreekt voor zich. Al is het alleen maar om uw recht op een uitkering na het einde van uw dienstverband veilig te stellen. Vroeger mocht je als werknemer nooit instemmen met je ontslag. Tegenwoordig zijn de regels versoepeld en mag je onder bepaalde voorwaarden instemmen met je ontslag, zonder daarmee je recht op een WW-uitkering te verspelen.

Deze voorwaarden houden onder meer in dat het initiatief voor de beëindiging bij werkgever moet liggen en dat er geen dringende reden voor ontslag op staande voet aan de beëindiging ten grondslag ligt. Verder mag u doorgaans niet instemmen met ontslag als u ziek bent. Door in te stemmen met uw ontslag tijdens ziekte, verspeelt in veel gevallen u uw recht op een uitkering.

Niet alleen uw recht op een uitkering is van belang. Ook zaken als de opzegtermijn, vrijstelling van werkzaamheden en een eventuele ontslagvergoeding worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Als u een vaststellingsovereenkomst krijgt voorgelegd, aarzel dan niet, maar bel ons meteen voor een afspraak: 038 460 01 11. Wij checken dan de redenen en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en helpen u graag om een zo goed mogelijke ontslagregeling te treffen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Ook zijn veel werkgevers bereid om te betalen voor het inwinnen van juridisch advies na ontvangst van een vaststellingsovereenkomst. Bel dus gerust, of kom langs op ons inloopspreekuur, iedere woensdag tussen 9 en 12.30 uur.