Ontslag door reorganisatie of faillissement?

Reorganisaties en faillissementen: ze komen in de huidige tijd helaas veel voor. Als u als werknemer hierdoor wordt getroffen is juridisch advies onontbeerlijk.

Natuurlijk is het soms onvermijdelijk dat een werkgever gaat reorganiseren. Maar het is wel belangrijk dat u als werknemer weet wat uw rechten zijn. Zo mag een werkgever niet zomaar zelf bepalen wie hij ontslaat. Ook mag een werkgever niet zomaar de functie-inhoud van de werknemer wijzigen. Daar zijn regels voor. De verleiding voor werkgevers kan bestaan om bij een reorganisatie te selecteren op kwaliteit en/of leeftijd.

Als werknemer in een reorganisatie is het vaak lastig om je staande te houden. Hoe reageer je bijvoorbeeld als je werkgever je voor de keuze stelt in te stemmen met een drastische wijziging van je functie of anders ontslag? Een goede advocaat aan uw zijde maakt dan veel verschil. Vaak zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten van een advocaat voor hun werknemers te betalen.

Gaat uw werkgever reorganiseren en dreigt u hierbij uw baan te verliezen? Dreigt er een faillissement van de onderneming waar u werkzaam bent? Aarzel dan niet, kom langs op ons inloopspreekuur op woensdagochtend, of bel voor een afspraak:  038 460 01 11.