Ontslag advocaat. Gespecialiseerd in ontslagrecht‎. Recht op ontslagvergoeding?‎

Het verlies van uw baan is een ingrijpende gebeurtenis, wat de reden ook is. Het kan zijn dat u het al een tijd heeft zien aankomen, bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met het bedrijf, of omdat er spanningen zijn in de arbeidsrelatie.

Soms komt ontslag als donderslag bij heldere hemel, bijvoorbeeld wanneer u op staande voet wordt ontslagen. Bent u ontslagen of dreigt er ontslag voor u? Heeft uw werkgever u misschien al een vaststellingsovereenkomst voorgelegd? Of bent u op staande voet ontslagen? Met een goede advocaat aan uw zijde staat u sterker, en weet u wat uw rechten zijn. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Dreigend ontslag – Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan

Ontslag is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Het kan niet alleen tot verwijtbare werkloosheid leiden, ook het recht op een WW-uitkering kan daardoor gevaar lopen.

We doen alles om het tij te keren en stellen een plan op. Door het leggen van contact met uw werkgever of zijn advocaat en door het schrijven van brieven, het voeren van gesprekken en door u te vertegenwoordigen bij bezwaarcommissies en bij het UWV, de kantonrechter of ambtenarenrechter.

Uiteraard hoort daarbij dat we uw ontslagschade en proceskosten zoveel mogelijk beperken, door een goede sociale regeling af te spreken of af te dwingen, wanneer het behoud van uw baan onmogelijk blijkt.

Het is daarom belangrijk dat je als werknemer bij ontslag of dreigend ontslag weet wat je rechten en plichten zijn om uw rechtspositie zo sterk mogelijk te houden. Daar komt bij, als uw werkgever zich niet aan de regels heeft gehouden, dan zal hij u doorgaans een vergoeding moeten betalen.

UWV / kantonrechter

Een werkgever kan een dienstverband op verschillende manieren beëindigen. Hij kan UWV om een ontslagvergunning vragen of de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als werknemer kunt u in beide procedures verweer voeren. Welke verweren u kunt aanvoeren, is afhankelijk van uw situatie. Wat is de reden van het ontslag? Geldt er een opzegverbod?

Vaststellingsovereenkomst

Het is ook mogelijk dat uw werkgever en u op initiatief van de werkgever ‘met wederzijds goedvinden’ een tot beëindiging komen van uw dienstverband. De voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd, worden gewoonlijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daaraan zitten haken en ogen, onder meer gelet op uw uitkeringsrechten. Het is dan ook verstandig over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst juridisch advies te vragen.

Ontslag op staande voet

Als de werkgever u op staande voet ontslaat, hoeft hij vooraf geen UWV- of ontbindingsprocedure te starten. Ontslag op staande voet kan uiteraard niet zomaar worden gegeven. Er moet sprake zijn van een ‘dringende reden’. Dat betekent dat het gelet op uw gedrag/houding niet van de werkgever verlangd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Bent u het met het standpunt van de werkgever niet eens, dan kunt u het ontslag vernietigen en loon vorderen. U kunt ook schadevergoeding vorderen.

Tips voor werknemers bij (dreigend) ontslag

 • Laat u niet overdonderen door een exit-gesprek. Doorgaans ziet u het al wel aankomen. Bereid dat dan zo goed mogelijk voor.
 • Luister alleen. Vraag om de reden(en). Nooit direct reageren!
 • Lever nooit zomaar uw laptop/tablet, mobiele telefoon of auto in.
 • Er is nooit haast bij een ontslag, behalve aan de zijde van de werkgever. Laat u dus niet onder druk zetten.
 • Verzoek om een uitgewerkt schriftelijk voorstel.
 • Verzamel alle mogelijk (later) van belang zijnde stukken zoals de arbeidsovereenkomst(en) en correspondentie. Zowel thuis als op uw werk
 • Overweeg zo nodig om u ziek te melden. Neem geen vakantiedagen op om bedenktijd “te kopen”. 
 • Direct op non-actief gesteld? U heeft (vrijwel) altijd recht op doorbetaling van uw loon.
 • Voer nooit zelf verweer, maar laat u bijstaan door een van onze arbeidsrecht advocaten. Wij vragen uw werkgever of deze bereid is de kosten daarvan te dragen. In veel gevallen gebeurd dit.
 • Voer altijd verweer bij een ontslag op staande voet, anders krijgt u geen WW-uitkering!
 • Neem contact op met de ondernemingsraad of deze toestemming heeft gegeven.

U moet hulp vinden, anders zijn de risico’s te groot.

Als u zo sterk mogelijk wil staan in uw ontslagzaak, dan is goede rechtshulp onontbeerlijk. Meld uw zaak daarom vandaag nog bij ons aan!

Bedenk goed wie u wel en wie u niet kunt vertrouwen binnen de organisatie. Iedereen kiest uiteindelijk voor het eigen belang. Reken dus niet op hulp van uw collega’s.

Bij al deze zaken kunt u niet zonder specialistische bijstand. U kunt erop rekenen dat wij u met raad en daad bijstaan.