Verdeling boedel

Wanneer u, zoals de meeste mensen, in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan zijn in principe alle bezittingen en schulden van u en uw partner samen. Als u gaat scheiden moeten deze bezittingen en schulden worden verdeeld. De regel is dat ieder de helft krijgt.

De afspraken over deze verdeling kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst (convenant). Als het partijen niet lukt om afspraken te maken, kan de rechter beslissen over wie wat krijgt of wie welke schuld moet betalen.

Sommige bezittingen en schulden vallen niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Dat is soms zo bij een erfenis als degene die is overleden in het testament heeft opgeschreven dat wat u erft niet hoeft te worden verdeeld. Maar ook sommige giften hoeven niet te worden verdeeld. Soms is het ook zo dat een goudenhanddrukpolis of een lijfrenteverzekering niet hoeft te worden verdeeld.

Het is belangrijk goed op een rij te zetten wat wel en wat niet moet worden verdeeld. En verder is het natuurlijk belangrijk om daar goede afspraken over te maken. Wij adviseren u hier graag bij, en uiteraard over alle andere zaken van uw echtscheiding. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 038 460 01 11.