Ouderlijk gezag, waaronder ontheffing en ontzetting

Als vader en moeder heb je meestal samen het ouderlijk gezag over je kind of kinderen. Dat betekent dat je belangrijke beslissingen over je kind, bijvoorbeeld over school, sport, medische zaken, samen neemt.

Bij een echtscheiding kan het soms zo zijn dat dat echt niet meer lukt om samen te praten. U kunt de rechtbank dan vragen om het gezamenlijk gezag te beëindigen. Dat heeft alleen in zeer, zeer uitzonderlijke situaties zin.

Als de kinderen niet tijdens een huwelijk zijn geboren, komt het vaak voor dat de ouders niet samen het gezag hebben. In dat geval kan de rechtbank worden gevraagd om alsnog het gezag aan beide ouders samen te geven. In principe zal een dergelijke verzoek worden toegewezen. Alleen wanneer dit niet in het belang van het kind is, zal de rechtbank zo’n  verzoek afwijzen.

Wij kunnen u over de verschillende mogelijkheden adviseren en u helpen bij de procedure.