Omgangsregeling

Verdeling Zorg- en Opvoedingstaken (omgangsregeling)

Na de scheiding zullen afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kort gezegd: de omgangsregeling.

Het kind en de niet-verzorgende ouder (al dan niet met gezag belast) hebben recht op omgang met elkaar. Een omgangsregeling waarbij de zorg en opvoeding van de kinderen bij helfte wordt gedeeld, wordt co-ouderschap genoemd.

Bij de vaststelling van de omgang staat het belang van het kind voorop. In uitzonderlijke situaties kan omgang tussen een ouder en het kind worden ontzegd als deze omgang niet in het belang van het kind is.

Ouders zijn vrij in het maken van afspraken over de duur en frequentie van de omgang. Een mediator kan de ouders helpen om deze afspraken te maken en vast te leggen in een ouderschapsplan.

Indien ouders geen overeenstemming bereiken over een omgangsregeling kan de rechtbank worden verzocht een omgangsregeling vast te stellen.

Wanneer een ouder zich niet houdt aan een omgangsregeling kan een Kort Geding bij de rechtbank worden gestart tot nakoming van de omgangsregeling. Er zijn diverse dwangmiddelen die in deze procedure kunnen worden gevorderd om toe te passen.