Erkenning kind of ongeboren vrucht bij vaderschap

Als u de verwekker bent van een kind, dan betekent dat nog niet dat u volgens de wet een ‘ouder’ bent. Daarvoor moet u het kind officieel erkennen als uw kind. En daarvoor is de toestemming van de moeder nodig.

Als er problemen in de relatie ontstaan en dit is niet goed geregeld, dan gebeurt het meestal dat de moeder geen toestemming meer wil geven. U kunt dan in een procedure de Rechtbank vragen om toestemming. De Rechtbank zal dit alleen in zeer bijzondere, ernstige situaties weigeren. Wij kunnen u helpen om deze toestemming als nog te krijgen.

Als u als moeder vindt dat er geen toestemming moet komen, kunnen wij u helpen om uw verhaal bij de rechtbank te doen, waarom dat niet moet gebeuren. Het is helemaal afhankelijk van uw situatie of de rechtbank de toestemming dan wel of niet geeft.