Beëindiging samenleving

Vaak wordt gedacht dat het beëindigen van een samenwoning eenvoudiger is dan een echtscheiding. Er hoeft immers in principe geen rechter aan te pas te komen. In de praktijk blijkt echter steeds weer dat ook bij de beëindiging van samenwonen er heel veel zaken geregeld moeten worden. En dat in een moeilijke en emotionele periode. Of er wel of geen samenlevingscontract is, u zult met uw ex-partner afspraken moeten maken over diverse zaken. 

Wie blijft er bijvoorbeeld in de gezamenlijke woning? En hoe verdeelt u gezamenlijke bezittingen? Als er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld en moet worden berekend of één van de partners kinderalimentatie moet betalen.

Als u er in onderling overleg niet uitkomt, dan zullen vaak afzonderlijke procedures bij de rechtbank nodig zijn.

Weten waar je recht op hebt, is een goed startpunt voor goede afspraken met uw ex-partner. Het is dus van belang vroegtijdig een advocaat in te schakelen. Ook wanneer er nog geen rechtszaken lopen. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak: 038 460 01 11