Personen- en Familierecht advocaat.
Wij zijn deskundig, inlevend & snel.

Bij personen- en familierecht denken mensen vaak alleen aan echtscheiding. Toch zijn er veel meer onderwerpen binnen de persoonlijke levenssfeer, waarbij hulp van een advocaat onontbeerlijk is.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwesties over wijzigingen van alimentatie, verdelingen van boedels als de echtscheiding al is geregeld,  ouderlijk gezag, omgangsregelingen, de erkenning van kinderen, het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan. Ook kan het zijn dat kinderen onder toezicht worden gesteld, of zelfs uit huis worden geplaatst.

Omdat al deze zaken directe invloed hebben op het persoonlijk leven van mensen, lopen de emoties vaak hoog op. Het is dan heel belangrijk om een advocaat te hebben die hiervoor begrip heeft, maar tegelijkertijd het hoofd koel houdt en u op een goede manier adviseert en bijstaat.

Waar helpt uw Personen- en Familierechtadvocaat u bij

De familierechtadvocaten van Arslan Ter Wee kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht, bijvoorbeeld:

 • echtscheiding;
 • ouderschapsplan;
 • scheidingsbemiddeling (mediation);
 • voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie;
 • wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken;
 • ouderlijk gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
 • alimentaties en bijstandsverhaalzaken;
 • verdeling pensioenaanspraken;
 • adoptie en stiefouderschap;
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning
 • erfrecht;
 • naamswijziging, bijvoorbeeld de achternaam;
 • gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen).

Veel gestelde familierecht vragen waar wij deskundig in zijn

 • Ik wil scheiden; waar moet ik beginnen.
 • Ik wil de scheiding goed regelen, maar we kunnen niet met elkaar praten. Hoe moet dat nu.
 • Wij willen scheiden zonder inhoudelijke tussenkomst van de rechter.
 • Wanneer is een echtscheiding definitief.
 • Kan een ouderschapsplan ook gewijzigd worden.
 • Heb ik recht op kinderalimentatie.
 • Hoe kan ik mijn kind erkennen en is gezag over mijn kind mogelijk.
 • Ik heb twijfels over het vaderschap van mijn kind.
 • Ik wil mijn (achter)naam laten wijzigen.
 • Is er een alternatief voor stiefouderadoptie.
 • Ik wil een goede zorgregeling afspreken.
 • Wij hebben afspraken gemaakt over de zorg voor de kinderen, maar mijn ex-partner houdt zich daar niet aan.
 • Ik kan de alimentatie niet meer betalen. Ik wil een draagkrachtberekening laten maken.
 • Ik wil het gezag over mijn kind laten wijzigen.
 • Ik wil dat mijn ex-partner alimentatie gaat betalen.

Wordt uw vraag hier niet genoemd? Het antwoord hebben wij uiteraard wél! Neem contact op met één van onze advocaten op het gebied van Personen & familierecht.

Gespecialiseerde advocaten Personen- en Familierecht in Zwolle en Meppel. Direct hulp.

Het is raadzaam om in deze situaties een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht. De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend zaken op dit gebied en houden de rechtspraak en literatuur van dit recht nauwgezet bij.

Bel ons gerust voor een afspraak, als u met vragen zit over bovenstaande onderwerpen. En natuurlijk kunt u voor professionele bijstand bij uw echtscheiding ook bij ons terecht. 

Arslan Ter Wee geeft vertrouwen in een kwetsbare tijd. Naast de juridische kant hebben we ook oog voor de persoonlijke kant. 

Direct naar: