Mediation

Als je een conflict hebt, en je komt er samen niet uit, kun je het geschil aan de rechter voorleggen. Deze beslist dan wie volgens de wet gelijk heeft en hakt de knoop door. De oplossing die volgens de rechter de juiste is, is echter bijna nooit voor beide partijen de beste oplossing. Meestal voelt minimaal één van de partijen zich daarbij de verliezer, maar vaak ook allebei.

Vooral bij geschillen in familieverband, of bij echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken, moet je ondanks de meningsverschillen vaak toch met elkaar door. Dat betekent juist in zo’n situatie dat het heel belangrijk is dat er een echte oplossing komt, die voor alle partijen acceptabel is.

Steeds vaker wordt daarom gekozen om zelf, buiten de rechter om, afspraken te maken om een probleem op te lossen middels mediation. Bij mediation onderhandelen partijen onder deskundige begeleiding van een mediator over een oplossing, die recht doet aan de belangen van beide partijen. Als dit lukt, en gelukkig lukt dit in meer dan de helft van de gevallen, zijn er geen verliezers, maar wordt de oplossing gedragen door beide partijen.

Wanneer u een familieconflict heeft dat u wilt oplossen middels mediation, of wanneer u uw echtscheiding of de verbreking van uw samenwoning of samenlevingscontract wilt regelen middels scheidingsmediation kunt u bij ons terecht. Ook voor mediation op het gebied van erfrecht kunt u bij ons terecht. Bel gerust voor een afspraak.

– mr. Colina Tjabringa (MfN mediator)