Verdeling van nalatenschappen

Een erfgenaam kan verlangen dat een nalatenschap verdeeld wordt. Ieder van de deelgenoten, dus ieder van de erfgenamen, kan ‘te allen tijde’ verdeling van de nalatenschap vorderen.

Voor de verdeling moeten de erfgenamen het met elkaar eens zijn. Er is een overeenkomst nodig. Als de erfgenamen het niet met elkaar eens zijn en als de erfgenamen er niet in slagen het eens te worden, dan zal de rechter erbij geroepen moeten worden. De rechter kan de wijze van verdeling vaststellen.

Als het de erfgenamen wel lukt om afspraken te maken, kan nog steeds op een later moment blijken dat de verdeling niet correct is geweest. Een verdeling kan aantastbaar zijn (nietig of vernietigbaar). Dat kan bijvoorbeeld als één van de erfgenamen zich heeft vergist in de waarde van de goederen (dwaling) en daardoor aanzienlijk is benadeeld. Ook in de situaties waarin eerst overeenstemming bestond, kan naderhand nog de rechter ingeschakeld worden om de verdeling ‘recht te trekken’.

Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een testament of afwikkeling van een erfenis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend erfrechtzaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van het erfrecht nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig. Maar zeker ook persoonlijk en betrokken.