Testamentair executeur

Bij testament kan een executeur benoemd worden. De executeur beheert de nalatenschap, betaalt (nalatenschaps)schulden en dient de belastingaangifte in.

Een executeur kan ook verdergaande bevoegdheden hebben en afwikkelingsbewindvoerder zijn. Dan kan de executeur namens alle erfgenamen handelen en bijvoorbeeld de tot de nalatenschap behorende woning verkopen. De erfgenamen kunnen niet om een executeur heen.

Als een executeur zijn werkzaamheden niet goed doet, dan kunnen de erfgenamen de rechtbank verzoeken de executeur te ontslaan wegens gewichtige redenen. Als ten aanzien van de afwikkeling en de verdeling onenigheid bestaat tussen de erfgenamen, dan kan tegen de executeur worden geprocedeerd. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is ook degene die in rechte namens alle erfgenamen optreedt.

Direct een gespecialiseerde erfrecht advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over een testament of afwikkeling van een erfenis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 038 46 00 111 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zwolle of Meppel.

De advocaten van Arslan Ter Wee behandelen voortdurend erfrechtzaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van het erfrecht nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Arslan Ter Wee Advocaten:
Dichtbij, deskundig en slagvaardig. Maar zeker ook persoonlijk en betrokken.